తానా – మంచి పుస్తకం బాలసాహిత్య పోటీ 2019 బహుమతి పొందిన నవలలు

166.00

Product Description

  1. ఆపరేషన్ కైటిన్ – సలీం
  2. మానస డైరీ – టి.వి. రామకృష్ణ
  3. చక్రం – కన్నెగంటి అనసూయ
  4. మా మాట వినరూ… అనురాధ (సుజల గంటి)
  5. ఆట – పి. చంద్రశేఖర అజాద్
ఈ మంచి పుస్తకం గురించి నలుగురికీ చెప్పండి...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin