Gunde Kagada గుండె కాగడా

35.00

అనగనగా ఎప్పుడో పురాతన కాలపు కథ ఇది. మూడువైపులా చుట్టుకున్న చిక్కని కారడవి. చీమలు కూడా దూరలేని అడవి. ఒక్కవైపు మాత్రం విశాలమైన పచ్చిక మైదానం. ఆ గడ్డినేల మీద ఉండేది ఒకానొక తెగ. ఆ సమూహంలోని ప్రజలు మహా బలవంతులు. ధైర్యసాహసాలు నిండిన మనుషులు. వాళ్ళ ముఖాలమీద ఎల్లప్పుడూ చిరునవ్వులు వెలుగుతుండేవి. …