Patalaniki Prayanam పాతాళానికి ప్రయాణం

110.00

Description

జూల్స్ వెర్న్ రాసిన అనేక సైన్స్ ఫిక్షన్ నవలలో జర్నీ టు ది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఒకటి. దాని సంపూర్ణ అనువాదం ఇది.